Wegwerkzaamheden brengen per definitie ongemakken met zich mee. Van der Steen beperkt de overlast echter tot het minimum. Voorafgaand aan én tijdens de werkzaamheden nemen we strakke maatregelen om de Bereikbaarheid, Veiligheid, Leefbaarheid en Communicatie (BLVC) in het werkgebied te garanderen. Daarbij is de C van Communicatie een belangrijke pijler, zeker bij onvoorziene werkzaamheden. Tijdige en betrouwbare informatieverstrekking geeft vertrouwen dat het werk bij ons in goede handen is.

VAN DER STEEN ZORGT DAT ALLES LEKKER LOOPT

Bij Van der Steen begrijpt iedereen de impact van binnenstedelijke bouwprojecten: die beslaan namelijk negentig procent van ons werk. Als geen ander weten we hoe we ervoor moeten zorgen dat een straat, buurt of stad tijdens een bouwproject maatschappelijk én economisch kan blijven functioneren.

Met een strak toegesneden plan, dat focust op bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) maken we aan alle betrokkenen – verkeersdeelnemers, bedrijven én omwonenden – duidelijk hoe we een project gaan aanpakken. Zo weet iedereen wanneer we beginnen, hoe we de overlast beperken, het verkeer in goede banen leiden, en wíé voor wélke klus eindverantwoordelijk en dus aanspreekbaar is.

EN NOG KAN HET ALTIJD BETER

Elk project wordt na afloop door Van der Steen geëvalueerd. Er is namelijk altijd ruimte voor verbetering. Personeel wordt daarom jaarlijks BLVC-bijgeschoold. Superbelangrijk, zegt Van der Steens bedrijfsleider Matthijs Haveman. “Een plan kan op papier nóg zo aantrekkelijk ogen, het gaat er uiteindelijk om hoe het vorm krijgt in de praktijk. Tegenwoordig spring je er als bedrijf niet meer uit als je iets technisch gezien leuk voor elkaar weet te krijgen. Bij de Economisch Meest Voordelige Investering (EMVI) gaat het vaak niet zozeer over techniek als wel over BLVC.”

Kortom: hoe realiseer je een project met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Herstraten wij de stoep voor de woning van mensen die minder mobiel zijn, dan zorgen we dat hun onderkomen goed bereikbaar blijft. En zijn er vragen, dan weet iedereen wie ze bij D. van der Steen kunnen bellen.

MET DE GOLFKAR NAAR HET WERK

Gaat het over leefbaarheid, dan gaat het over het milieu. Ook op dat terrein laat Van der Steen zich niet onbetuigd. In Utrecht parkeren werknemers hun auto bij het depot aan de Catharijnesingel en vertrekken vervolgens met elektrische golfkarren naar de bouwplaats.

Minder belastend voor het milieu, zegt projectcoördinator Johan Al. Ook scheelt het aanzienlijk in overlast. “Omdat op bouwterreinen niet altijd genoeg parkeerplek is voor werkbussen, werden ze weleens geparkeerd in voetgangersgebieden. Met de golfkarren is dat probleem voorbij.”