In Nieuws

OMGEVINGSMANAGEMENT IN EEN 24-UURS ECONOMIE

Een infrastructureel project, zoals het vernieuwen van een weg, is niet alleen maar geslaagd als er technisch goed werk geleverd is. Een tevreden omgeving is bepalend geworden voor het succes. In de huidige 24-uurs economie is in het weekend of in de nacht werken niet automatisch meer de beste oplossing om de omgeving te ontlasten. Wat dan wel?

Nieuw asfalt bij bakkerij Borgesius voor de deur

pieter_calandweg

Voor

pieter_calandweg_nieuw

Na

Bepalende factoren

Communicatie en planning, simpel toch? Maar het gaat om de volgorde. Eerder planden we het werk, zetten we een hek op de weg, plaatsten we een omleidingsbord en stuurden we een bewonersbrief, maar daar bleef het bij. De omgeving is steeds mondiger geworden, mede door social media. Om klachten te voorkomen is het daarom belangrijk om vooraf input op te halen.

Aan de Pieter Calandweg in Arnhem zit bakkerij Borgesius. Zij leveren brood aan alle Albert Heijnsupermarkten in Nederland. Nu moet deze weg opnieuw geasfalteerd worden. We besluiten om, voordat de planning gemaakt wordt, alvast langs te gaan. Carlo Maroni is logistiekmanager en vertelt mij bij het eerste bezoek dat zij 24/7 toelevering en uitgifte hebben.  De weg kan eigenlijk gewoon niet afgesloten worden.

Oplossing

Door als omgevingsmanager, nog voordat het werk gepland is, langs stakeholders te gaan, kunnen we de knelpunten in kaart brengen. Bijvoorbeeld: wat zijn de drukste laad- en lostijden? Welke ingang wordt het meest gebruikt? Is er misschien nog een achteringang? Als we dit goed geïnventariseerd hebben, kan de projectleider de fasering en planning hierop aanpassen. Hierdoor zorgen wij ervoor dat er zo min mogelijk hinder is.

Door al met Carlo in gesprek te gaan voor de start van de werkzaamheden, konden we uitleggen waarom de werkzaamheden nodig zijn. Daarnaast waren we nog volledig flexibel met de planning, want die moest nog gemaakt worden. We hebben aan Carlo gevraagd wat zijn grootste knelpunten zijn. Hij kreeg directe invloed op planning. We wisten wat de drukke en minder drukke uren waren. We hebben de fasering zo gepland  dat er altijd laad- en losdocks beschikbaar zijn bij de bakkerij. Door goed af te stemmen, zijn we er samen uitgekomen en kunnen we allemaal ons werk doen.  Er is hinder, maar de hinderbeleving is minimaal, omdat de planning in overleg is gegaan.

Minder hinderbeleving, meer draagvlak

(Omgevings)hinder of overlast bestaat uit 2 onderdelen:

  • de impact van de werkzaamheden op de omgeving, en
  • de mate waarin dit door de omgeving als negatief wordt ervaren (hinderbeleving).

Dat werkzaamheden hinder met zich meebrengen is een feit, maar een goede afstemming zorgt ervoor dat de hinderbeleving afneemt, zoals bij de bakkerij in Arnhem. Bedrijven en omwonenden weten waar ze aan toe zijn. Zij worden niet overvallen met de werkzaamheden én ze mogen meedenken. De stakeholder is misschien niet volledig ontlast, maar heeft wel begrip voor de werkzaamheden.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met hinder kunnen leven als zij weten wat de hinder veroorzaakt, hoe lang deze duurt en waar men terecht kan met vragen of meldingen. Minder hinderbeleving leidt vaak direct tot minder klachten en meer draagvlak voor de werkzaamheden.

Hoe zorg je nou dat je je stakeholders zoveel mogelijk ontlast met goed omgevingsmanagement in een 24-uurs economie?

Naast het persoonlijk contact vooraf, blijven we natuurlijk ook tijdens de werkzaamheden in gesprek. We zorgen ervoor dat de omgeving weet hoe lang de werkzaamheden duren en staan voor ze klaar als ze vragen hebben. Zo werken we aan vertrouwen. En dat werkt door in het hele project.

Een goed begin is het halve werk.

Tijdens de werkzaamheden hebben mijn collega’s ter plekke iedere dag een zak krentenbollen van de bakkerij gekregen. Tijdens en na de werkzaamheden heb ik Carlo gebeld en hij gaf aan dat hij tevreden is over hoe alles is verlopen. Naast de bakkerij, die wij als voorbeeld hebben genomen voor dit artikel, zaten er nog tientallen bedrijven in de omgeving. We hebben een enquête gehouden in de over het verloop van de werkzaamheden en daar zijn we gemiddeld beoordeelt met een 8,2 en hebben we niet lager dan een 7 gescoord.

weert_asfaltonderhoud