Het mooiste marktplein in Utrecht opnieuw ingericht

  • Natuursteenbestrating is onze expertise
  • Uniek in Europa
  • Fungeren als hoofdaannemer
  • Complexe bouwlogistiek met BLVC-plan

Het compleet heringerichte Vredenburgplein is vorige maand in gebruik genomen. Het componeren van het ‘Markt Mozaïek’ en de totale herinrichting van het Vredenburgplein was een prachtige klus. In heel Europa is geen ander plein te vinden met een mozaïek van 490.000 steentjes, in 32 kleuren, uit 16 verschillende landen.

Het immense mozaïek met marktproducten zoals vis, kaas, olijven, garen, snoep en bloemen, is in een jaar tijd gefaseerd gelegd. De uitvoering van de totale herinrichting is met een bouwteam tot stand gekomen, waar wij als hoofdaannemer fungeerde.

Diverse deelprojecten zijn multidisciplinair gerealiseerd: GWW/Civiel/Openbare Verlichting/Verkeersdeskundige/Omgevingsmanagement. De complexe bouwlogistiek vroeg om een uitgebreid BLVC-plan (Bereikbaar/Leefbaar/Veilig/Communicatie), waarin kwaliteitsborging, time management en risicobeheersing werden ondervangen. Ook communicatie van de werkzaamheden met diverse stakeholders speelden in het BLVC-plan een belangrijke rol.

Naast het mozaïek, vernieuwden wij de omliggende bestrating, openbare verlichting, bomen en bankjes met geïntegreerde verlichting. Al het werk is met precisie in 4 fasen uitgevoerd. Zo kon de markt op het Vredenburgplein doorgaan, waren de omliggende winkels altijd toegankelijk en bleef de binnenstad goed bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.

Copyright foto’s: Dirk Verwoerd