Het heringerichte stationsgebied moet mét de oude binnenstad het nieuwe centrum gaan vormen. We maken het bouwrijp (ook voor de riolering), leggen infrastructuur aan (definitief en tijdelijk), én treffen maatregelen om hinder voor weggebruikers, omwonenden en ondernemers te minimalseren (omgevingsmanagement). We creëren werkruimte voor derden, zorgen dat ook andere .aannemers optimaal kunnen functioneren én dat de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) worden gegarandeerd

Meer weten over dit machtige project? Kijk op www.cu2030.nl

veemarkt