Water terug in de Singel Noordzijde Paardenveld

In 2020 moet een levendige stadsgracht zijn ontstaan, met aansluiting op Leidsche Rijn. Een flink project voor ons, als hoofdaannemer. De bouw van de nieuwe Rijnkade, die de Mariaplaats verbindt met het Vredenburg, is ingrijpend. Zaak dus om ons werk daar zo in te richten dat alle projecten eromheen netjes kunnen functioneren.

Hoe we dat doen? Met een stevig plan van aanpak. Daar komt nogal wat bij kijken:

  • Engineering in een complexe binnenstedelijke omgeving
  • Vergunningen
  • Bouwvoorbereiding
  • Verkeersmaatregelen treffen
  • Verbindend leidingwerk aanleggen
  • Een bergbezinkbassin (BBB) construeren van 1600 m3 om regenwater op te vangen
  • Een 90 meter lange kademuur bouwen
  • Spuikoker aan het Willemsplantsoen ombouwen tot BBB
  • Diepriool aanleggen
  • Gebruiksklaar opleveren van de BBB’s als één werkend systeem

Rustig eens bekijken wat het resultaat is? www.cu2030.nl

veemarkt