In Nieuws

Rioolvervanging en herinrichting Gageldijk in volle gang

Als MKB’er hebben wij alle kennis en kunde in huis van een groot bedrijf. Naast eigen goed opgeleid personeel, beschikken wij ook over een uitgebreid en gespecialiseerd machinepark. Wij werken met het allernieuwste en minst milieubelastende materieel dat voldoet aan de CO2-prestatieladder niveau 5 (het hoogst haalbare!).

Er is geen afhankelijkheid van derden bij het aanleggen van een compleet nieuw diepriool op de Gageldijk in Maarssen. Wij richten de weg ook opnieuw in. De reconstructie van de 1,5 km doorgaande weg is vorig jaar april van start gegaan en wordt volledig in eigen beheer en naar tevredenheid van stakeholders uitgevoerd. Het werk is ons op basis van ons Plan van Aanpak gegund.

Communicatie en transparantie is bij ieder werk cruciaal. In ons Plan van Aanpak kwam de communicatie met omwonenden en ondernemers grenzend aan het werk ruimschoots aan de orde. Daarvoor hebben wij voor de gemeente Stichtse Vecht naast persoonlijke aandacht van onze Omgevingsmanager, ook communicatie per brief, email en BouwApp voorgesteld.

BouwApp
De app geeft omwonenden, ondernemers en opdrachtgever permanent inzicht in de herstructurering/riolering. Via deze app en een tussentijdse enquête is getoetst hoe het werk en de communicatie over de uitvoering wordt gewaardeerd. Het gemiddelde eindrapportcijfer van een 8+ reflecteert onze goede samenwerking.

Bekijk de video voor een impressie!

wandelpaden-weert-urnenveld